HOVEDSTYRETS ÅRSMØTE 2015

Sportsklubben Falks årsmøte avholdes 07.04.15.kl. 18.00 på FALKHEIMEN. Se dagsorden på "LES MER".

DAGSORDEN HOVEDSTYRETS ÅRSMØTE  PÅ FALKHEIMEN  07.04.15.

1. ÅPNING.

A.   Godkjenne innkallingen.

B.    Valg av møteleder og referent.

C.    Minnestund over medlemmer som har gått bort.

2. ÅRSBERETNINGER.

A.  Hovedstyret.

B.  Legatstyret.

3.  REGNSKAP.

A.  Hovedstyret.

B.  Legatstyret.

4.  MEDLEMSKONTINGENT.

A.  Fastsette medlemskontingent.

Det har ikke innkommet forslag om endring av kontingenten
og den blir stående uendret.

5.  INNKOMNE FORSLAG UTENOM MEDLEMSKONTINGENT.

A.   Behandle innkomne forslag.

Det har ikke innkommet andre forslag.

6.  VALG.

A. Hovedstyret.

Det skal velges :       Leder

                                 Kasserer/nestleder

                                 1 styremedlem.           

B. Legatstyret.

Det skal velges :        Leder/styremedlem.

C. Valg komite.

Det skal velges :        3 medlemmer ( konstituerer seg selv)

D. Protokoll.

Det skal velges :         2 medlemmer for underskrift av protokoll.

7. AVSLUTNING.

A. Utmerkelser.

B. Lederen hever møtet.

 

TAKK FOR FREMMØTET.

 

Leie av huset

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift